Norske Landbrukstenester

Hedret for godt fjøsstell på Sørlandet

Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveten er tildelt medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

NULL