Norske Landbrukstenester

Heider for lang og tru teneste

På Haustsamlingane i år vart det utdelt ein pris til dei som har vore tilsett i administrasjonen i avløysarlaga i meir enn 25 år. Heile 28 tilsette var innafor kriteriane som er stilt for å få prisen. 21 av desse var på samlingane, medan resterande 7 vil få utdelt prisen lokalt.


Kriteriane for å få prisen

 • Arbeidstakeren må ha vært i teneste hos NLT sine medlemslag i minst 25 år. 
 • Ved fusjonar mellom medlemslag vert tilsetting i eit av dei innfusjonerte selskapa godteke som tellande tid. 
 • Ved fusjonar med andre selskap enn medlemslag vert ikkje tilsetting i selskap utanfor medlemslag  godteke som tellande tid.
 • Når det gjeld krav om 25 års tilsetting, er dette å forstå slik:
  • Utgangpunktet er 25 års samlet teneste. Opphold i tilsettinga vert godteke. 
  • Permisjonar (lønna og ulønna) gjeve av arbeidsgjevar, tel med i tidsrekninga. 
  • Stillinga må ha vore minst 50 prosent i administrasjonen i laget.
 • Medlemslaga er ansvarleg for innmelding av ansiennitet til NLT.
Haustsamlinga i Stjørdal 

På Haustsamlinga i Stjørdal var det sju tilsette som var nominert, av dei sju var det kun ein tilsett som var hindra i å møta. Desse sju er føljande:
Olav Øvrelid frå Steinkjer Avløserlag, Terje Skårstad frå Åfjord Avløserlag, Tormod Grønning frå Ørland/Bjugn Avløserlag, Asgeir Brustad frå Verdal Landbrukstjenester BA, May-Britt Eriksson frå Landbrukstjenester i Gauldal og Røros, Gerd Hindrum frå Leksvik Avløserlag og Liv Lian Kosberg frå Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Haustsamlinga på Gardermoen

På Haustsamlinga på Gardermoen var det heile 21  tilsette som var nominert, av dei var det kun seks tilsette som var hindra i å møta. Desse 21 er føljande:
Ola J. Rygg frå Hornindal Avløysarlag, Odd Bondevik frå Landbrukstenester Sunnhordland, Solveig Høglien frå Lillehammer Avløserlag, Ragnhild Sæle frå Jølster Avløysarlag, Kjetil Stade frå Vågå Avløysarlag, Helge Offigstad frå Landbrukstjenester Sør-Gudbrandsdal, Odd Øistad frå Nordre Land Avløserlag, Gunnhild Rishovd Korsbøen frå Landbrukstjenester Buskerud, Lars Muribø frå Storfjord Landbrukstenester, Morten Feiring frå Landbruk Nordvest, Fredbjørn Svendgård frå Oppdal Avløserlag, Kjell Kvålshagen frå Lom Avløysarlag, Kjerstin Ø. Thesen frå Landbrukstjenester Akershus, Liv Stormorken frå Ringebu Avløserlag, Ståle Tungesvik frå Etne Avløysarlag, Aud Fossøy frå Landbrukstenester Sogn, Anne R. Gudmestad frå Bjerkreim Avløysarlag, Gunnar Sundseth frå Meldal Avløserlag, Gudveig Håland frå HaugalandAvløysarlag, Oddveig Ryen Huseby frå Os Avløserlag og Elise Mæhlum frå Gjøvik Avløserlag.

Norske Landbrukstenester vil takke alle for godt arbeid gjennom ei lang tid, og vi håpar vi fortsatt kan ha dykkar kunnskap i organisasjonen i lang tid enno.