Norske Landbrukstenester

Helsing frå styreleiar Harald Lie

Harald 2014Vi i Norske Landbrukstenester ser frem til et nytt år. Mye har skjedd i året som har gått, og mye vil sikkert skje i året som kommer. Du har kanskje truffet oss på ei landbruksmesse, eller hatt kontakt med et av våre medlemslag? NLT med sine medlemslag er en betydelig aktør i næringslivet og Norsk landbruk med over 5500 årsverk. Er det noe bønder trenger, enten du er ung og nylig startet opp som bonde eller om du er eldre, så er det gode velferdstjenester. Ta kontakt med et av våre 94 lag som er lokalisert rundt i hele landet, Vi er der du er!

For en bonde med fjøset fullt av levende dyr er det særlig to ting som gir trygghet i hverdagen. For det første å vite at man får tak i veterinær 24-7, dersom det skjer noe med et dyr. For det andre å vite at dersom det skjer noe med bonden selv, er det mulig å få tak i en kvalifisert landbruksvikar for å ta seg av dyra. Dette gir grunnlag for rekruttering. Ungdom som vil satse på husdyr, tør gjøre dette uavhengig av om de har familie, kårfolk og naboer som kan stille opp ved sykdom og kriser.

Vi har dyktige medarbeidere som kan ta ansvar for dyra når du trenger litt fritid. Mange har gode nyttårsforsetter i disse tider, kanskje er et av de å prioritere tid med familie og venner? Planlegg ferie og fritid tidlig, og kontakt et lag nær deg! Bruk av våre ferie og fritidsavløsere er viktig for oss i NLT, for at vi skal klare å opprettholde et godt team med personell for deg, som kan rykke ut på kort varsel hvis sykdom eller ulykke oppstår. Det er alltid lurt å være forberedt, så planlegg ferie og fritid nå! Bestill avløser eller landbruksvikar i god tid. Skulle du trenge akutt hjelp er det alltid en fordel om de har vært på gården tidligere, det er ofte de samme folka. Bli medlem i et av våre lag, sammen med 15500 andre aktive bønder i landet!

Jeg vil takke alle avløsere og landbruksvikarer for det arbeidet dere har gjort for oss bønder i året som har gått. Takk til alle som jobber administrativt ute i laga for å tilby bonden gode kvalifiserte arbeidere og de tillitsvalgte i hvert enkelt lag. Så vil jeg ønske dere alle et godt nytt arbeidsår, til beste for oss bønder.

Hilsen Styreleder i NLT
Harald Lie

Produksjonstilskudd og ferie/fritid tilskudd.

Nytt i år er at NLT-lagene ikke lengre skal sende inn dokumentasjon for ferie/fritid til Landbruksdirektoratet. Du må selv passe på at du fører rette summer på søknaden. Hvis du er i tvil tar du kontakt med ditt lokale NLT-lag for å få veiledning.

Meld deg inn i et NLT-lag i dag