Norske Landbrukstenester

Høge fjell og Djupe dal

Vinterlandbruksskolene på Jæren og i Ryfylke uteksaminerer 70 prosent av agronomene i Rogaland, men det vil minister Djupedal få slutt på. Årsak: Elevene har annen utdanning fra før.

Les alt her