Norske Landbrukstenester

Husk frist rapport avløserkursene

Husk first for å rapportere kursene for avløsere/landbruksvikarer som ble arrangert i 2008 og starten av 2009.

Jeg må ha inn alle rapporter for avløserkurs 2008/09 mandag 16. mars 2009.


Det er viktig at denne fristen overholdes slik at alle kursene kommer med på det samlede reviderte avløserregnskapet vi sender til KSL MATMERK . (Dette blir lagt til grunn for deres bevilgninger til og prioritering av opplæring av avløsere/landbruksvikarer)

Det jeg må ha for hvert kurs er:

  • Utfylt signert rapportskjema (se vedlegg). Husk her å kryss av og signer for at dere oppbevar bilagene i 10 år 
  • Utfylt og signert fremmøteliste (se vedlegg) – husk å sjekke det er ført på f.dato/år for alle deltakerne.
  • Kopi av kurs programmet

Tilskuddsatsene er som følger:

  • kr 300,- for dagskurs
  • kr 800,- for internatkurs (med hotellovernatting)

For reiseutgifter til deltakere og lærere kan det gis:

  • 75 % reiserefusjon i forhold til statens satser for bilgodtgjørelse
  • 75 % reiserefusjon av billettkostnader for andre transportmidler

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål, eller om du er i tvil om deres kurs er rapportert.

Skjema:
Frammøteliste
Rapportskjema – Avløserkurs

Mvh
Monica Flatabø
Studiekonsulent
Consultant
Bygdefolkets Studieforbund
Mail: monica.flatabo@bsfstudie.no

Tlf: %u10FB 22054834
Mobil: %u10FB 92292503
Fax: %u10FB 22179973
Besøk adr: Schweigaardsgate 34F, Oslo, Norway
Post adr: BSF , Pb.9388 Grønland, 0135 Oslo, Norway
www.bsfstudie.no