Norske Landbrukstenester

Informasjon til tilsett

På denne sida finner du informasjon som du som tilsett skal vera informert om i samband med arbeid du utføre for oss.

Om det er noko som er uklart så ta kontakt med;
Norske Landbrukstenester, post@n-lt.no eller tlf. 53 48 22 80 eller
Verneombud, frode@n-lt.no eller tlf. 907 39 937

Du har og fått tilsendt eit eige informasjonsskriv som skal lesast grundig.

Informasjon til ansatt NLT

Beredskapsplan

Smittevern

HMS-handbok

Risikovurdering Levering av storfe
Risikovurdering Klipping av dyr
Risikovurdering Høytrykksvasking
Risikovurdering Grasproduksjon i bratt terreng
Risikovurdering Gjødselkjøring
Risikovurdering Flytting av dyr
Risikovurdering Båsfjøs
Risikovurdering Sau og geit
Risikovurdering Melk løsdrift
Risikovurdering Hogst og tyning
Risikovurdering Stabling og transport rundballer
Risikovurdering Ryddesag
Risikovurdering Kontor
Risikovurdering Gris
Risikovurdering Fjørfe