Norske Landbrukstenester

Informasjonsmaler – korona

Under finner du ein oversikt maler på ulike språk med informasjon til tilsette og medlemer om koronasituasjonen.
Nye maler vert lagt til etter kvart som dei er klare. Word-maler brukar du der du vil tilpasse informasjonen sjølv. PDF-malene kan du nytta som dei er.

Word:

PDF: