Innmelding av avløysarkurs for 2014

Nå er det tid for å melde inn avløserkurs som skal arrangeres i 2014. Vedlagt er innmeldingsskjema og veiledning for tilskudd til avløseropplæring.


» Innmeldingsskjema
» Veiledning
» Tilskuddsatser
» KursAdmin

Innmelding må sendes Studieforbundet næring og samfunn
senest 20.oktober 2012 :
e-post: monica@naeringogsamfunn.no
pr post: Studieforbundet næring og samfunn, pb 9388 Grønland, 0135 Oslo

Mer informasjon om tilskudd til avløserkurs finner du på http://naeringogsamfunn.no/kurs/avloserkurs

Kontaktpersoner for kurs for avløsere/landbruksvikarer er: 
Monica Flatabø : tlf: 22 05 48 34 , epost: monica@naeringogsamfunn.no

Lykke til med ny kurssesong! – og husk innemeldingsfristen 20.oktober!!