Innspel/kommentar til NLT sin markeds- og kommunikasjonsplan

På haustsamlingane informerte NLT om markeds- og kommunikasjonsplanen som vi arbeider med. Vi opna opp for innspel/kommentarar til planen på heimesida til NLT i ettertid. Det er ikkje mange innspel vi har fått til no, men du har framleis nokre dagar på deg til å kome med dine synspunkt. Klikk deg vidare på for å kome med dine innspel eller kommentarar. (Der finn du og link til marknads- og kommunikasjonsplanen)