Norske Landbrukstenester

Interessante stillinger innenfor landbruk

Mercuri Urval Norway jobber for tiden med et rekrutteringsoppdrag for Biowaz, et selskap som vi mener kan være av interesse for de som kontakter dere. Biowaz AS utvikler biogassanlegg for landbruksbedrifter. Selskapet ble etablert vinteren 2006. Biowaz-reaktoren ble testet og verifisert av UMB høsten 2006, og det første fullskala testanlegget er nå satt i drift i Halden. Biowaz søker nå en prosjektsjef og en tekniker.

Annonsa ligg her