Norske Landbrukstenester

Internasjonal samling for unge bønder

European National MR-Federations (EMR) arrangerar internasjonal samling for unge bønder i Sør-Tyrol i oktober 2013. Dette er andre året dei arrangerar slike samlingar. NLT er medlemer i EMR og unge bønder frå Noreg kan delta på denne samlinga.


Klikk på bilete for meir informasjon.