Norske Landbrukstenester

Invitasjon skandinavia-messer

EURES Tyskland inviterer til «Skandinavia-dager» i slutten av november, og Norske landbrukstjenester og EURES Norge har sammen besluttet at vi skal tilby lokallagene mulighetene for å selv reise dit for å intervjue aktuelle kandidater.


Dette prosjektet – som blir et spennende forsøk – skal være til hjelp for arbeidsgivere som ønsker kompetent og stabil arbeidskraft fra Tyskland.

– Vi har plukket ut messen i Rostock som aktuell, da tilgangen på kompetent arbeidskraft innen landbruk er god i denne regionen.

– Arbeidsgivere/ lokallag som ønsker å delta må på forhånd sende sin(e) stilling(er) via undertegnede etter nærmere beskjed.

– EURES Tyskland vil promotere messen bredt og vil på forhånd annonsere hvilke arbeidsgivere som kommer og hva slags kandidater man leter etter.

– Deltakelse er gratis, men man må selv koste reise og opphold. Som det fremgår av plakaten vil kollegaene våre der hjelpe med hotellreservason på felles hotell.

– EURES Tyskland/ EURES Norge vil assistere alle arbeidsgivere og kandidater/ ansatte med praktisk informasjon om det å ta arbeid over landegrenser. Vi vil også være tilstede med stands og brosjyremateriell.

Jobbmesser i EURES' regi er ikke noe nytt, så årsaken til at vi kaller dette et PROSJEKT er fordi vi ønsker å se nærmere på mulighetene for å gi tyskere med jobbtilbud et intensiv-kurs i norsk i forkant av avreisen til Norge. Det eksisterer allerede språkskoler med lang erfaring i å gi norskundervisning (gjerne rettet mot en bestemt bransje) i Rostock,- men hvordan det praktisk skal gjennomføres gjenstår å bestemme. Vi håper på et «spleiselag» hvor flere aktører går sammen!

Enn så lenge ønsker vi å sjekke ut interessen for prosjektet – spørsmål/påmelding til messen sendes ragnhild.synstad@nav.no

Invitasjon finn de her
FRIST 10. november 2008.

Med vennlig hilsen / Best regards
Ragnhild Synstad
EURES rådgiver / EURES adviser
NAV EURES Hedmark
Triangelgården
P.b. 4120, N-2307 Hamar
Norway
Tlf.: %u10FB 62 02 29 50 / %u10FB 91 64 92 55
e-mail: ragnhild.synstad@nav.no
www.eures.no
www.eures.europa.eu
www.nav.no

De kan og ta kontakt med:
Evald Storaas
Marknadskonsulent
Tlf. 452 14 509, faks 53 48 22 71
e-post: evald.storaas@n-lt.no