Norske Landbrukstenester

Invitasjon til Vårsamling 2012

Det er klart for påmelding til årets Vårsamling. Det vert også i år 4 kurs. Kurs 1 – 3 er tilpassa både tilsette og tillitsvalde. Alle kursa startar med lunsj kl. 1200 første dag (22.5.) og vert avslutta andre dag (23.5.) ca. kl. 1500. Merk dykk desse tidene med tanke på evt. flybestillingar.
Klikk deg vidare for meir informasjon.