Norske Landbrukstenester

Jobbmesser i Sverige

Det er nå lagt ut endel jobbmesser i Sverige, i tillegg til de Eures viste under presentasjonen på høstsamlingene.


Opplegget fungerer slik at dersom arbeidsgivere ønsker å delta melder de seg på direkte til kontaktpersonene i Sverige.  Samtidig gir de melding til EURESrådgiver i sitt fylke i Norge om at de har meldt seg på.  Liste over EURESrådgivere i fylkene finnes her: www.nav.no/eures. Deretter linken Om nav EURES og til slutt Kontakt NAV EURES.  Noen av disse arrangementene er gratis mens andre tar en deltageravgift.  Dette står oppgitt i informasjonen på det enkelte arrangementet.

Det er også besluttet at vi skal delta på to store messer i Nederland i løpet av første halvår. Begge står omtalt under linken Rekrutteringsmesser på www.nav.no/eures.  Den første i januar er i hovedsak et opplegg arrangert for kommuner som ønsker å presentere seg og sine muligheter.  Arrangementet er i regi av et firma som heter Placement med hovedkontor i Ålesund og drives av en nederlender på kommersiell basis.

 
Under ser dere jobbmessene som EURES Norge har fått invitasjon til fra EURES Sverige, og som vi har takket ja til deltakelse på. Arbeidsgivere som vil delta, melder seg på og sender stillinger til kontaktpunkt som er oppgitt fra EURES i Sverige (står i vedleggene).

Work Abroad Tour

·         11.02.2014: Linköping
·         12.02.2014: Södertälje
·         13.02.2014: Uppsala

18. og 19. februar 2014: Svenska Mässan, Göteborg

·         Arbeidsgivere må betale for deltakelse på denne messen, se vedlegg

20.02.2014: EJD Karlstad

05.03.2014: EJD Örebro

·         Arbeidsgivere må betale for deltakelse på denne messen, se vedlegg

06.03.2014: EJD Västerås

·         Frist for tilbakemelding om arbeidsgivere fra ditt fylke som deltar: 17. februar 2014

Felles informasjon for EJD i Karlstad, Örebro og Västerås:

 

Mvh