Jordbruk i ei krisetid

“Denne gongen kjem marknadsprisane på mat ikkje ned att på det gamle nivået.”
Reidar Almås, professor og seniorrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning

 


NULL