Norske Landbrukstenester

Jordbruk i ei krisetid

«Denne gongen kjem marknadsprisane på mat ikkje ned att på det gamle nivået.»
Reidar Almås, professor og seniorrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning

 


NULL