Norske Landbrukstenester

Jordbruket må være grunnmuren

– Det viktigste er produksjonsmengden i distriktsjordbruket. Vi må fordele midlene slik at vi kan prioritere småskala- og landbruk i distriktene. Det sa Ole-Anton Teigen, den nye lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, da han var på besøk onsdag.

NULL