Norske Landbrukstenester

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med 5500,- til 74500,- pr.år. Klikk deg vidare for å lesa meir om kravet.


» Jordbrukets krav – Velferdsordningane

» Jordbrukets krav – Komlpett