Norske Landbrukstenester

Jordbruksforhandlingane 2010

Krav til årets jordbruksforhandlingar er no levert fra Jordbrukets forhandlingsutvalg. Når det gjeld velferd er det eit ønskje med anna å heva tilskot ferie/fritid til kr. 66.000,-, tilskot sjukdom til kr. 1.250,- pr dag og å få ei ekstra utbetaling av tilskot ferie/fritid.

For å lese avsnittet som gjeld velferdsordningane klikk her

Heile kravet frå Jordbrukets forhandlingsutval finn du her