Jordbruksforhandlingar 2021 – jordbruket sitt krav

Jordbruket sitt forhandlingsutval har i dag presentert sitt krav til årets jordbruksforhandlingar.

Velferdsordningar vert prioritert høgt i årets jordbruksoppgjer.

I kravet ligg med anna følgjande;

  • Auke i maksimalt tilskott ved ferie/fritid med kr. 4.000,-, ein auke på 4,7 %.
  • Auke i dagsats ved sjukdom med kr 150,-, frå kr. 1.670,- til kr. 1.820,-.
  • Auke i tal på veker ein har rett til avløysing ved dødsfall frå 8 til 12.
  • Endringar i regelverk avløysartilskott ved sjukt barn.
  • Justeringar av regelverk til tidlegpensjon.

Det ligger og i kravet forslag til å setje ned ei partsamansatt arbeidsgruppe som arbeidar med rekruttering av kvinner til landbruket.

Heile kravet frå jordbruket sitt forhandlingsutval finner du her.
Kapitelet som gjeld velferd finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *