Norske Landbrukstenester

Jordbruksforhandlingar 2021 – jordbruket sitt krav

Jordbruket sitt forhandlingsutval har i dag presentert sitt krav til årets jordbruksforhandlingar.

Velferdsordningar vert prioritert høgt i årets jordbruksoppgjer.

I kravet ligg med anna følgjande;

  • Auke i maksimalt tilskott ved ferie/fritid med kr. 4.000,-, ein auke på 4,7 %.
  • Auke i dagsats ved sjukdom med kr 150,-, frå kr. 1.670,- til kr. 1.820,-.
  • Auke i tal på veker ein har rett til avløysing ved dødsfall frå 8 til 12.
  • Endringar i regelverk avløysartilskott ved sjukt barn.
  • Justeringar av regelverk til tidlegpensjon.

Det ligger og i kravet forslag til å setje ned ei partsamansatt arbeidsgruppe som arbeidar med rekruttering av kvinner til landbruket.

Heile kravet frå jordbruket sitt forhandlingsutval finner du her.
Kapitelet som gjeld velferd finner du her.