Norske Landbrukstenester

Jordbruksoppgjøret: Staten tilbyr jordbruket 750 millioner

 Staten tilbyr 750 millioner kroner i jordbruksoppgjøret. Tilbudet prioriterer distriktsjordbruket – melk, storfekjøtt og sau.

– Vi har prioritert direkte inntektsgivende tiltak for bøndene sammen med en klar distriktsprofil.


Flertallsregjeringen har gitt jordbruket et inntektsløft. Nå målrettes virkemidlene ytterligere mot distriktsjordbruket, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell.
– Prisendringene for forbrukerne blir minimale, og vil bety en økning på under 0,5 prosent, sier Forsell.

Staten foreslår å øke bevilgningen over statsbudsjettet med 330 millioner kroner i 2011 og målprisene på jordbruksråvarer med 280 millioner kroner fra 1. juli. Det resterende er ledige midler på avtalen fra 2009 og økt utnytting av det særskilte jordbruksfradraget ved ligningen.

» Velferdsordningane

» Heile tilbodet frå staten finn du her