Norske Landbrukstenester

Jordbruksstøtten halvert på tjue år

Fra 32 milliarder kroner i 1987 til 16 milliarder kroner i 2007.

NULL