Norske Landbrukstenester

Jordbruksstøtten halvert på tjue år

Den samlede støtten til jordbruket er halvert på tjue år fra 33 milliarder kroner i 1987 til 16,3 milliarder kroner i 2007.

NULL