Norske Landbrukstenester

Kan ikke akseptere statens tilbud

Flertallet av fylkeslederne i Bonde- og småbrukarlaget stemmer nei i uravstemningen. Per Anton Nesjan støtter dem fullt ut.


NULL