Norske Landbrukstenester

Kanskje kommer ei stortings­melding om landbruk…

«Eg har ikkje lyst til å bruke mi tid og mine krefter på å produsere mat for så å bli uthengt som ein snyltar», skriv odelsjenta Anne Viken i Aftenposten den 28. mai, under overskrifta «Difor blir eg ikkje bonde».


NULL