Norske Landbrukstenester

Kontaktinformasjon NLT

Postadresse:

Norske Landbrukstenester
Pb 21
5486 Rosendal

Besøksadresse:

Skålagato 36
5470 Rosendal

Telefonnummer:

534 82 280

Faks:

534 82 281

Epostadresser:

Generell kontakt: post@n-lt.no
Forsikring: forsikring@n-lt.no
Kurs/konferanse: kurs@n-lt.no
Lønn/rekneskap: okonomi@n-lt.no