Norske Landbrukstenester

Krever skattelette for bønder

Regjeringen må slutte å diskriminere bønder og andre selvstendige næringsdrivende, krever Norges Bondelag.

I et brev til Finansdepartementet forlanger Bondelagets leder Bjarne Undheim og generalsekretær Harald Milli at myndighetene gjør noe med det de karakteriserer som urimelig forskjellsbehandling i skattesystemet av selvstendige næringsdrivende.


Økt belastning

De hevder at personlig næringsdrivende har fått økt sin skattebelastning med 1,25 milliarder kroner som følge av skattereformen.

Når regjeringen skal tilpasse skattetrykket til 2004-nivå, må derfor staten ta hensyn til denne gruppa for å sikre rammebetingelsene for personlig næringsdrivende, påpeker Bondelaget.

Les alt her