Norske Landbrukstenester

Kvar femte gard står tom

21 prosent av Noregs eigedommar i landbruket er tomme og utan jordbruksdrift.

NULL