Norske Landbrukstenester

Landbruksvikar- og avløserkurs i tre dager, en pangstart på året!

Den 23. – 25. januar ble det arrangert kurs for landbruksvikarer og avløsere fra hele Møre og Romsdal. 21 deltakere totalt fra Landbruk Nordvest, Indre Nordmøre LT og Storfjord LT, kom til Quality hotell Alexandra i Molde for å lære forskjellig nyttig og interessant for avløseryrket, og for å dele erfaringer og ha det kjekt i lag.

Første dag handlet om kurs i kusignal, både med teori og med besøk i en lausdrift fjøs for å kikke på kyrne. Elin Moen fra FK Agri var kursholder.  Kanskje kan slik kunnskap bidra til å redusere antall arbeidsulykker hvor dyr er involvert. Det var også foredrag om kyr og klima. Et interessant og stort tema hvor kua ikke kommer så dårlig ut om man ser på det helhetlige bildet, og drifta av jorda på gården er god f.eks. Foredragsholder Rose Bergslid, Bondelaget / Norsøk, påpekte at det er flere modeller å se på dette temaet på.

Andre dagen var tema før lunsj; grovfôrkvalitet og ensilering, sauen`s årshjul og sykdommer hos sau.  Noen avløsere er med på slåttearbeid, da kan det være greit å vite hva som foregår under rundballepressing, eller siloslått og silolegging, og den videre prosessen i fôret. Hva er det som gjør fôret bra? Hva kan det skyldes om det blir dårlig fôr?

Ikke alle avløsere jobber med sau, men noen av deltakerne på kurset gjør det, og landbruks-vikarene kan komme borti det også. Det ble gjennomgått hva som skjer i løpet av året på sauebruk, med fokus på fôring, lamming, beite og mulige sykdommer.

Resten av 24. jan. ble brukt til å ta en titt på noen veier melka kan ta etter henting fra tanken. Vi var på TINE meieri i Elnesvågen, og på gårdsysteriet Derinngarden i Eide.
Det ble en stor kontrast å se hylle på hylle helt opp til taket med store Jarlsberg, til å titte innom ysteriet og gårdsbutikken til Othild Tjugen. På det koselige lokalet over butikken fikk vi smaksprøver på ost sammen med kjeks og frukt. Det falt i smak og flere gjorde en handel før vi dro derfra.

Siste dagen gjorde vi deltakerne kjent med hva NLT er på landsbasis v/ Tor Inge Eidesen fra Styret i NLT. Det ble også snakk om sykdomsavløsing og beredskap. To gårdbrukere delte sin historie om hvordan de hadde opplevd å være avhengig av hjelp, og hvor viktig det er at landbruksvikarordningen og Avløserlag finnes.

Landbruk Nordvest, som hovedarrangør, fikk gode tilbakemeldinger på opplegget. Slike samlinger over flere dager ønskes igjen av dem som var med. Ikke bare det faglige, men også det sosiale blir satt pris på, i et ellers ganske ensomt yrke.
Trolig blir dette et årlig kursopplegg på rundgang mellom Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre.