Norske Landbrukstenester

Landbruksvikarvirksomhet i avløserlag

Det er lagt ut nye søknadsskjemaer på SLF's nettside for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet i avløserlag. Søknadsfristen er 1. oktober. Under pkt 3. Tilskudd på det nye skjemaet, skal det fylles ut «Ubrukt tilskudd foregående år». Dette skal være et anslag på tilskuddsmidler som ikke er brukt i 2008. Anslaget vil bli korrigert i den endelige rapporteringen utfra regnskapstall. Hvis det viser seg før årsskiftet at anslaget pr. 1. oktober får betydelig avvik, kan korrigert avvik meldes til fylkesmannen.