Lederkurs 3. – 4. juni 2009 på Hotel Gardermoen

Ulike analyser forteller at altfor mange ledere tar for lett på den oppgave det er å utøve lederskap. Ledelse er den viktigste komponenten i alle prosesser i en virksomhet, fordi ledelse er i enkelthet å jobbe gjennom andre.


Derfor har vi i NLT denne gang satt fokus på ledelse. Vi ønsker å tilby deg som leder et praktisk kurs i hvordan utøve ledelse.

I samarbeid med HRM Group som tenker:«Lederskap er vårt håndverk, vår kompetanse og vår passion», håper vi å motivere og stimulere deg til å løfte deg videre som leder.

Vårt ønske er at alle ledere i lagene tar dette kurset, fordi vi tror at om alle får samme fokus på å utøve sitt lederskap, vil vi profitere mye på det.

Kurset er lagt opp til å gjelde både daglige ledere, styreledere og andre som har personalansvar.

Her er noen stikkord:

 • Hva er ledelse, og hva kjennetegner en dyktig leder?
 • Ledelse en balansekunst
 • Hvorfor valgte jeg å bli leder – hva kjennetegner meg som leder – hva sier mine medarbeidere om mitt lederskap
 • Ledelse og motivasjon
 • Hva er godt lederskap?
 • Jeg som rollemodell
 • ROS – samtalen (Resultatoppfølgingssamtale)
 • Ledelse og kommunikasjon
 • Medarbeidersamtalen – et viktig verktøy i utøvelse av godt lederskap
 • Den vanskelige samtalen, hvordan takle den? De 7 trinn
 • 20 viktige forutsetninger for utøvelse av godt lederskap

Kurset er 3. – 4. juni på Quality Airport Gardermoen og vi har satt en grense på 50 deltakere i denne omgang. Ved for få deltakere kan kurset bli avlyst. Kursleder er Per Torvil Aakvaag, HRM%u2010group. Flere av dere vil huske ham fra markedsføringskurs på høstsamlingene.

Påmelding snarest og innen 8. mai til
Evald: evald.storaas@n-lt.no
Husk evt. avløser til styreledere og andre det måtte være aktuelt for.

Skriv fullt navn, adresse, mobiltlf. og e%u2010post adresse til de dere melder på.

NLT betaler hotell%u2010 og kurskostnader. Reise må dere ordne og betale selv.

Det er beregnet oppstart av kurset med lunsj kl. 12.00 3.6. og avslutning med lunsj kl. 13.00 4.6.

Med vennlig hilsen
For Norske Landbrukstenester
Evald Storaas