Leigekøyringsprisar

Leigekøyringsprisar

Norsk Landbruk har utarbeidd leigekøyringsprisar for maskin for 2019. Du finn prisane her: