Norske Landbrukstenester

Matkrise og jordbruksforhandlinger

Ole-Jacob Christensen, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

NULL