Norske Landbrukstenester

Matsikkerhet og norsk landbruk

De politiske myndigheters fremste oppgave må være å ivareta borgernes sikkerhet, ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt. Jeg knytter dette an til stillingen for norsk landbruk.

La oss tenke muligheten av at det inntreffer uår i to eller flere av de store matvareproduserende land, for eksempel USA, Canada, Kina eller Brasil samtidig. Med den klimaustabiliteten vi ser mer og mer av i vår tid, er ikke dette noe usannsynlig scenario.


Det kan komme et vulkanutbrudd i mega-klassen som påvirker klimaet ugunstig på store deler av kloden og som derved reduserer avlingene i verden Dette har hendt flere ganger før i historien. Kriser av dette slaget kan inntreffe om ett år eller 10 år, kanskje først om 20 år eller mer, men at en slik krise kommer, er nærmest garantert. Befolkningsøkningen vil forsterke virkningen av slike katastrofer.

Les alt her