Norske Landbrukstenester

McDonald’s: – Ingen bønder, ingen burger

Bygdeungdomslaget, McDonald's og Nationen jobber sammen om et felles mål: Å øke rekruttering til landbruket og grønn utdanning.

NULL