Norske Landbrukstenester

Me må ha tryggleik for vikar i fjøset

– Det hadde ikkje vore lett å vere mjølkeprodusent utan ei velfungerande landbruksvikarordning. Sjølv brukar eg avløysaren mykje, seier Aasmund Nordstoga på Plassen i Vinje.

 


Les meir her