Norske Landbrukstenester

Medalje for lang og tro tjeneste

Det er ikke hver dag en av våre avløsere blir tildelt Norges Vel´s medalje for lang og tro tjeneste.

NULL