Melkeprodusent etterlyser mer fleksible foreldrepermisjonsordninger

Melkeprodusent og småbarnsfar Einar Kverneggen synes gårdbrukere burde ha like fleksible foreldrepermisjonsordninger som andre folk.

NULL