Norske Landbrukstenester

Mer til velferd spist opp av lønnsveksten

Økte løyvinger til ferie og fritid over jordbruksavtalen dekker knapt opp det gode lønnsoppgjøret som avløserne fikk i år, sier styreleder Finn Hoff i Norske landbrukstenester.

NULL