Norske Landbrukstenester

Mindre arbeidsinnsats i jordbruket

Arbeidsinnsatsen i norsk jordbruk er redusert med nesten 5.000 årsverk på to år. Trolig skjer det som følge av at det samtidig er blitt 3.200 jordbruksbedrifter her i landet, ifølge Statistisk sentralbyrå.