Mindre sjukefråvær blant bønder

Bønder er mindre sjuke i år enn på same tid i fjor.

NULL