Norske Landbrukstenester

Minner om frist for å melde inn planene for avløser/landbruksvikarkurs i 2011

Når dere klikker videre finner dere vedlagt innmeldingsskjema. Dette fyller dere ut og returnerer til Bygdefolkets Studieforbund (sentralt) senest 20.oktober.  
BSF koordinerer søknadene å melder samlet behov til KSL Matmerk innen 1.nov.  Derfor er det viktig at dere overholder fristen 20.oktober.


Her finner dere vedlagt innmeldingsskjema.
Her finner dere retningslinjer for tilskudd til avløyseropplæring.
 
 
Dere finner også nyttig informasjon knyttet til  avløseropplæring under  ”Avløserkurs” i menylinjen til høyre på www.bsfstudie.no.

Har dere spørsmål er det bare til å ta kontakt.

Mvh Monica

Monica Flatabø
studiekonsulent/consultant
Bygdefolkets Studieforbund/Natur og Næring Fjernundervisning
e-post: monica.flatabo@bsfstudie.no
Tlf: +47 22054834
Mobil: +47 92292503
Fax: +47 22179973
Besøksadr: Schweigaardsgate 34F, Oslo, Norway
Postadr: BSF, Pb.9388 Grønland, 0135 Oslo, Norway
web: www.bsfstudie.no