Norske Landbrukstenester

Mister 150 gårdsbruk hvert år

BØ: Antall aktive gårdsbruk i Telemark er mer enn halvert de siste femten årene. 2 630 gårdsbruk er lagt ned siden 1989. Storfebonde Halvor Nordbø (53) bytter neste måned ut oksene med et yrke som hjelpepleier.

Les alt her