NLT-butikk

No har vi gjort det enklare for dykk å bestille timelister og anna rekvisita direkte via internett. Her på nettsida vår kan de no gå inn på “NLT-Butikk” og bestille diverse varer, deriblant timelister.


http://www.landbrukstjenester.no/NLT-Butikk/cid/30683/
Når de sender bestillinga, vert den sendt direkte til leverandøren som ein epost.
Vi utvidar “butikken” etterkvart.