Norske Landbrukstenester

NLT – Innspel til jordbruksforhandlingane 2017

Norske Landbrukstenester sitt innspel til jordbruksforhandlingane er lagt ut på nettet. Vi håpar at alle medlemslag brukar innspelet opp mot forhandlingspartane.

» Innspel til forhandlingspartane NN 2017 (pdf)
» Innspill til forhandlingspartane BM 2017 (pdf)