Norske Landbrukstenester

NLT ønsker lik praktisering av landbruksvikarordningen

Landbruksvikarordningen praktiseres veldig forskjellig av Fylkesmennene. På årsmøtet ble det diskutert at ordningen bør være lik over hele landet.

NULL