Norsk landbruk skal vokse

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har presentert regjeringas nye landbruks- og matmelding for fylkeskommunene, Fylkesmannen og Innovasjon Norge. – Matproduksjonen skal øke med nær 1 prosent hvert eneste år. 20 prosent på 20 år. Dette er et veldig ambisiøst mål. I en verden med press på naturressurser, mer klimaendringer og mindre stabilitet, må også vi gjøre vår del av jobben, sier Brekk.

NULL