Norske Landbrukstenester

Norske storfebønder slurver med EU-krav

Mange norske storfebønder følger ikke opp et forholdsvis enkelt krav fra EU om at hvert eneste dyr som fødes, forflyttes, kjøpes, selges, slaktes eller dør, skal registreres. Over helgen får samtlige bønder en advarsel fra Mattilsynet.

Registeret er sentralt i arbeidet som Mattilsynet refererer til som «Trygg mat». Men mange norske bønder registrerer ikke fødsler eller dødsfall tidsnok, eller de dropper fullstendig registrering og rapportering, skriver Aftenposten.

Over helgen sender derfor Mattilsynet ut advarsler til samtlige norske storfebønder. Dersom bøndene fortsetter slurvet, vil EU innføre en ordning der alt norsk storfe må utstyres med egne pass når dyrene skal flyttes på. Dette innebærer at bøndene og tilsynet må utstede egne dokumenter for hvert dyr som skal flyttes til og fra gårder, eller til slakteri.

Les alt her