Norske Landbrukstenester

Ny organisering av ID-kontroll

Fra 1. februar 2012 vil identitetskontroll av utlendinger som skal ha D-nummer for å få skattekort, eller fødselsnummer ved innflytting, foregå ved 41 utvalgte skattekontor.


Nærare opplysningar om kor desse kontora er, finn du her: 

http://www.skatteetaten.no/no/Pressemeldinger/2012/Ny-organisering-av-ID-kontroll/