Norske Landbrukstenester

Ny pris på helseforsikring frå Vertikal

Utvikling i bruken av helseforsikring. Aldri tidligere har så mange av våre kunder brukt sin helseforsikring. Ca. 21 000 av Vertikal Helses 130 000 kunder får hjelp i inneværende år. En økning i antall nye skader på hele 38 % prosent sammenlignet med 2012. 

Tidligere brukte man helseforsikringen på litt enklere ortopediske behandlinger, nå trenger stadig flere vår bistand når det gjelder alvorlige sykdommer som kreft, hjertesykdom, mage-tarm sykdommer og nevrokirurgiske lidelser. Noen år tilbake var det nesten ingen pasienter som kom til oss med kreftsykdommer, i 2013 har vi ukentlig slike henvendelser.
For å møte denne utviklingen i helseforsikringsmarkedet ser vi oss nødt til å justere premien på generelt grunnlag med 11,5 %. For de av våre kunder som har særskilt høy bruk av forsikringen vil vi i enkelte tilfeller også se oss nødt til å justere premien ut over det generelle.
Etter avtale med Vertikal vil våre priser øke med 7,5 %. NLT har en bedre skadestatistikk enn øvrig portefølje, så vi i NLT har forhandlet fram en noe laver økning.
Ny pris blir kr 1825,- for voksne og kr 1 091,- for barn.