Norske Landbrukstenester

Ny utgåve av Norman virusprogram

Som dei fleste veit har vi lisensar på Norman sitt virusprogram. No er det komen ein ny verjon som de som medlemslag kan laste ned


Før de installerer det nye programmet må det huske på å avinstallere det gamle først. Den beste rekkefylja å gjere dette på er fyljande:

  1. Gå inn her og last ned programmet, ikkje trykk kjør, men lagre det til t.d. skrivebordet.
  2. Etter nedlastinga er ferdig avinstallerer du det gamle programmet via kontrollpanelet.
  3. Start maskina på nytt
  4. Når du så kjem inn på skrivebordet att, dobbelklikkar du den fila du lasta ned og føl instruksane som kjem.
  5. Legg inn lisensnøkkelen som du får om du ringjer 53482280 og spør etter Romar eller Frode.
  6. Når installasjonen er ferdig er du sikra.